gedragscode - charter van de speler

 

Gedragscode voor NEOhc spelers

 

Regelmatig en op tijd aanwezig zijn

Verwittigen in geval van afwezigheid en zich verontschuldigen bij laattijdigheid

Fair-play zijn en respect hebben voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers

Serieus meedoen aan alle oefeningen en 100% van jezelf geven

Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig

Kunnen erkennen dat de tegenstrever sterker is

Verlies met nederigheid en win met bescheidenheid

Respect hebben voor de vrijwilligers die zich voor jullie inzetten in hun vrije tijd

Respecteer de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,…) en het materiaal dat jullie ter beschikking wordt gesteld

Neem enthousiast deel aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockeysport