De MISSIE van NEO Hockey Mechelen is om

De Mechelse (en grote omgeving) jongeren de mogelijkheid te bieden hockey te spelen, plezier te scheppen in deze sporttak en er zich in de best mogelijke omstandigheden in te bekwamen onder leiding van bekwame en gemotiveerde trainers. 

We stellen dat NEOhc een club voor iedereen is. Wij maken geen onderscheid in ras, herkomst, huidskleur, geaardheid, geslacht, nationaliteit, sociale klasse, leeftijd of wat dan ook. Wij moedigen integratie aan en veroordelen elke vorm van discriminatie.

Zoveel mogelijk zelf-opgeleide jongeren te laten doorstromen tot onze eerste ploeg.

Hockey te organiseren voor personen met een handicap. Dit doen we in samenwerking met Recreas.

Opleiding te voorzien in EHBO, scheidsrechter, trainer of coach.

 

De VISIE van NEO Hockey Mechelen is 

Om deze doelstellingen te bereiken streven we naar een goed bestuur en een goede infrastructuur om de aantrekkingskracht van onze club te verhogen ten opzichte van de andere verenigingen van de ons omringende gemeenten.

Het is de bedoeling, bekwame (dit zijn in onze mening gekwalificeerde of door praktijkervaring gevormde) trainers aan te werven en minstens één jeugdploeg in te schrijven in competitie in elke leeftijdscategorie van eekhoorntjes tot en met junioren.

We beschouwen het als onze missie om een vrouwvriendelijke club te zijn en te blijven.

Het is duidelijk dat we willen uitgroeien tot een club voor iedereen. Daarom moeten we een vangnet voorzien om de minder begaafden en de sociaal zwakkeren op te vangen en de kans te bieden om te trainen. Daarom voorzien wij ook betalingsfaciliteiten voor zij die het nodig hebben. Voor houders van het omnio-statuut zijn zelfs specifieke reducties voorzien. 

De meer recreatieve sporters kunnen aansluiten bij onze trimmers.